ios android windows symbian rim
Nákupní košík:

Položek:0
0,- Kč

objednat
phone store
Telefon měsíce

lumi640whi

Microsoft Lumia 640 LTE White
Nabušený výkon, který vám bude stačit; telefon pracuje stejně rychle a efektivně, jako vy. Je to tahoun, který vás nechá soustředit se na vlastní práce díky čtyřjádrovému procesoru.
CENA: 4.390,-Kč S DPH


Nejprodávanější

Reklamace

V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci.

Postup reklamace

Stáhněte si zde formulář na popis závady, vyplněný spolu se záručním listem a s telefonním přístrojem ( s baterií, bez sim, krabice a pam.karty ) odešlete nejlépe obchodním balíkem České pošty na kontaktní adresu: Phonestore, Roztylské nám. 5 Praha 4 14100. Vaše reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu. Doporučujeme telefon před odesláním uvést do továtního nastavení, odhlásit se z veškerých účtů a vypnout veškeré bezpečnostní prvky, jinak může dojít ke komplikacím při vyřízení Vaší reklamace. NEZASÍLEJTE prosím na adresu sídla firmy, pouze na adresu prodejny. Na sídle firmy nemusí být reklamace převzata.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
partneři: 1x aloki az-katalog czin doporucujeme katalog.brauer gobyus jahho katalog.jehla keywords.cz linkovnik nahromade superlink cz-1 katalog-odkazu gjilan
Copyright © 2011 Phonestore.cz     realizace: unisell